agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Poezii Lucri tsi suntu mash ti membru Prozâ Scenariu Eseu Presâ Articolŭ Farâ

Poezii Românesti - Romanian Poetry

poezii


 
Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 587 .CUM S-FEAȚI ȘUMUROŃILU
prozâ [ ]
pirmith adunat di Pericle Papahagi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2011-10-06  |     | Un oarfãn, unãoarã, ș-avea unã ayini multu bunã, cu cari ș-hrãnea fumeal’ia. Viținlu a lui, om multu avut, l-zilipsi trã aestã ayini și pãn tu soni l’i-u lo cu zori. Mãratlu di oarfãn s-dusi si s-plãngã la giudicãtor trã aestã nindriptati. Giudicãtorlu atumtea cl’imã avutlu și-l’idzãsi:
– Cãte loaș ayinia-a vitinlui?
– Ayińia easti a mea, spusi avutlu.
– Ai martiri, cã ayinia easti a ta? ntribã giudicãtorlu.
– Singurã ayinia mãrtiriseaști cã easti a mea, l’i-u turnã avutlu.
– Ai minti, l’i-dzãsi giudicãtorlu, ayinia zburaști vãrnãoarã?
– Nu vã nãiriț, doamne, aidi s-niardzim și va s-videț, că ayinia zburaști.
– Macã-i acși, atumțea, mãni tu optu oara va s-niardzim deadun.
Pisti noapti avutlu lo hil’i-su, lu nviscu cu samuri, ca ficior di avut ți eara și s-dusi cu el la-ayińi, feați aclo ună ńică lăgămi (șanțu, loc adunat), și-l bâgă ficiorlu și-l’i dzãsi:
– Mãni tu oara optu, cãndu noi va s-yinim aoati și va sã ntribãm ayinia “a cui ești?” tini va s-dzãt ”escu-a avutlui”.
Cu aestã turli avutlu zãptisi ayinia ti l’i-avea ocl’iul.
Mãratlu di oarfãn, nvirinat di nidriptatea aestã, blãstimã și dzãsi:
– Blãstimat s-hibã s-alagã sum loc eta tutã și luninã s-nu veadã atel ti gri.
Si di-atumtea, ficiorlu-a-aistui avut s-feati șumuronj.

.  |
 
shim Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). shim
shim
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!