agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Rom�nesti - Romanian Poetry

poezii


 


Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 6432 .Armâñil'i. Isturii di vâr' chiro și di azâ
articolŭ [ ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Marius Marian Solea ]

2011-11-02  |     | Proiect Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne vă invită duminică, 6 noiembrie 2011, la o zi aromânească la barul "La Copac", Pitar Moș nr. 23, începând cu orele 12.00.


Cathi lucru armânescu ș-ari pârmithlu a lui. Ciuprachea, lâhurea, bârnulu azburăscu di ațel'i cari li purta, di taifâ, aveari și câti s-avea faptâ tu isturia a loru. Cathi fumeal'i di Armañi ș-ari isturia a l'ei, ți urdina di eti di la unu bârnu la alantu, până azâ. Câtu chiro isturiili vecl'i s-aștergu pi-ayalea și s-prifacu aduțeri aminti, alti noauâ li l'ea loclu, cu vreari s-azburascâ di Armânlu di Azâ.

Dumânica aestâ, 6rlu di Brumaru, la hanea La Copac s-ampâltescu pârmithili di vâr' chiro a Armâñiloru cu ațeali di azâ tu expoziții di lucri, strañi, cadri și picturâ cu harizmâ armâneascâ. La sihatea 19.00 va si-aspunâ unâ cumatâ video di la unu documentaru ți azburaști di isturiili a Armañiloru Fârșiroț cântâtori di Cogealac. Cât chiro va ti hârseșțâ cu mâcări armâneștâ, va s-poț s-dișcl'idz frândzâ cu sticuri di banâ armâneascâ.

V-aștiptămu cu pârmithuseri și piti caldi!

.  |


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!