agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Rom�nesti - Romanian Poetry

poezii


Texti:

. Interzicerea expoziției organizate de Societatea Culturală Aromână
Poezii
Marius Marian Șolea -

. Un ambasador rudimentar, complexat și cu reflexe medievale porni cu Mari-cica să facă revoluție-n armâname
Articolŭ
Marius Marian Șolea -

. Celebrarea identității aromânești
Articolŭ
Marius Marian Șolea -

. Treia carti trâ armânj
Poezii
Marius Marian Șolea -

. Daua carti trâ armânj
Poezii
Marius Marian Șolea -

. Armâne, fârâ tini yiu, crutsea va tsâ hibâ xeanâ
Poezii
Marius Marian Șolea -

. Pirmith Di cum fați omlu, aflâ
Prozâ
Sima Mirela -

. Pirmith Cl’eaia di bufet
Prozâ
Sima Mirela -

. Pirmith - Armân’il’i și munțâl’i
Prozâ
Sima Mirela -

. Pirmith Vulpea și țaplu
Prozâ
Sima Mirela -

. Pirmith Platâ dupâ cum easti lucurlu
Prozâ
Sima Mirela -

. Pirmith Mularea, luplu și vulpea
Prozâ
Sima Mirela -

. Pirmith Bileaua easti tu sac
Prozâ
Sima Mirela -

. Pirmith Aslanlu și vulpea
Prozâ
Sima Mirela -

. Pirmith Feata arâchitâ di ursâ
Prozâ
Sima Mirela -

. Picurarlu
Poezii
Sima Mirela -

. Vârcolaclu
Poezii
Sima Mirela -

. Gionli dit munti
Poezii
Sima Mirela -

. Cântarea ti Anlu Nău
Poezii
Sima Mirela -

. Sclavlu
Poezii
Sima Mirela -

. NICOLAE BATZARIA
Prozâ
Sima Mirela -

. Vulturii Pindului cap. III
Prozâ
Sima Mirela -

. Oarfânlu sh-scljinciul
Poezii
Sima Mirela -

. Dhyeată ti hilji-mea
Poezii
Sima Mirela -

. Calea
Poezii
Sima Mirela -

. Nu plandzi
Poezii
Steryiu Ciumag -

. Ti vruta
Poezii
Steryiu Ciumag -

. Carti di tru xeani
Poezii
Steryiu Ciumag -

. Dor di vruta
Poezii
Steryiu Ciumag -

. Cilnicamea sh-picurarlj
Poezii
Sima Mirela -

. A unui cântic di jali
Poezii
Sima Mirela -

. Nani-nani
Poezii
Sima Mirela -

. Vulturii Pindului cap. II
Prozâ
Sima Mirela -

. Nsus tu munti
Poezii
Sima Mirela -

. Armâñil'i. Isturii di vâr' chiro și di azâ
Articolŭ
Marius Marian Șolea -

. Grailu armanescu
Poezii
Steryiu Ciumag -

. Vulturii Pindului cap. I
Prozâ
Sima Mirela -

. Tra Armanami
Poezii
Steryiu Ciumag -

. Lilicea a vrearil'ei
Poezii
Sima Mirela -

. Icoana vislui murărescu
Poezii
Ianula Gheorghe -

. Multsâ gionji tri tini s-da
Poezii
Ianula Gheorghe -

. După cumu s-veadi
Poezii
Ianula Gheorghe -

. La munti
Poezii
Sima Mirela -

. Dorlu
Poezii
Sima Mirela -

. Pâreare di arău
Poezii
Sima Mirela -

. Călgăriță
Poezii
Sima Mirela -

. Trâ șe caftu eu tățeare
Poezii
Sima Mirela -

. Hoara
Poezii
Sima Mirela -

. Codrughionlu
Poezii
Sima Mirela -

. Aușlu cârvânaru
Poezii
Sima Mirela -

Protili 50 . . . alanti 50


.

Texti Pripusi:

. Interzicerea expoziției organizate de Societatea Culturală Aromână
Poezii - COMUNICAT DE PRESÃ
Marius Marian Șolea -

. Celebrarea identității aromânești
Articolŭ -
Marius Marian Șolea -

. Treia carti trâ armânj
Poezii -
Marius Marian Șolea -

. Armâne, fârâ tini yiu, crutsea va tsâ hibâ xeanâ
Poezii -
Marius Marian Șolea -

. Vulturii Pindului cap. III
Prozâ - di Ionel Zeană
Sima Mirela -

. Oarfânlu sh-scljinciul
Poezii - di Nicolae Batzaria (1874-1952)
Sima Mirela -

. Vulturii Pindului cap. II
Prozâ - di Ionel Zeană
Sima Mirela -

. Armâñil'i. Isturii di vâr' chiro și di azâ
Articolŭ -
Marius Marian Șolea -

. Vulturii Pindului cap. I
Prozâ - di Ionel Zeană
Sima Mirela -

. Carti trâ armânj
Poezii -
Marius Marian Șolea -

. Unâ searâ cu tinirilji a folc-gruplui di giocuri shi cântitsi armâneasht di Tulcea, România
Presâ -
Sima Mirela -

. Cursu di Romanitati Balcanica
Articolŭ - tsânut di prof. Nicolae Saramandu
Sima Mirela -

. CUM S-FEAÞI CÃTUȘA
Prozâ - pirmith adunat di Pericle Papahagi
Sima Mirela -

. Test multimedia: Iholu
Multimedia - (Kavalla - Feata Armana)
Radu Herinean -

. Yramustea sh Tuduradzlji, di Santa al Culaki al Todi
Articolŭ [Carti] - CAPLU I DI IU S’TRAGU NUMA DI TUDURADZ SH SOIA A LOR
Marius Marian Șolea -

. Antribari picurâreascâ
Poezii - di Atanasie Nasta
Ianula Gheorghe -

. Soia a Tuduradzlor dupu afendi Culaki al Todi
Articolŭ [Culturâ] - caplu 3
Marius Marian Șolea -

. Zbor di prota di la autor
Prozâ - Yramostea sh Tuduradzlji
Marius Marian Șolea -

Protili 50 . . . alanti 50


.

.Naima năi texti tu ti-adrari:

Aesti texti furâ luyursiti slabi di un editorŭ. Tuts membrilji a site-ului suntu câidisits s-aibâ minduiti constructivi la aesti texti, ta sâ-lj-agiutâ autorlji s-adarâ lucru ma bun di-aoa sh-nclo.

nu ari texti

.

poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!