agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Rom�nesti - Romanian Poetry

poezii


 


Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 1979 .Grailu armanescu
poezii [ ]
George Murnu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [steryiu ]

2011-10-30  |     | Grailu a meu di mumă, grailu a meu di tată,
Vatra a mea iu nj-ardu anjlji tsi-am bănată.

Grai picurărescu di păduri shi plai,
Zbor tsi-avdzăi dit gura a paplui sh-ali mai,
Zbor di budză vrută, dumnidzască njilă,
njiurizmă di frangă shi di trandafilă.

Lavă di căshari, boatsi di călivă,
Suflă vindicari a ta dultsi livă.
Bana nj-u cutreamburi ca ună fluiară
Tsi di dor pitrundi noaptea tu pundii,
Inima-nj căntă, măna-nj tut ti scrii.

Stau ts-ascultu plăngul, jalea shi niholu,
Ved ăncrutsiljată soia-nj ca Hristolu
Sh-mizi ălj-si avdi zborlu a tău dit gură.

Scumpa a mea făntănă tsi anarga cură,
Măni, poati măni, di dushmanj biută,
Va s-armănj tu etă pondă shi tăcută.

.  |


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!