agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Rom�nesti - Romanian Poetry

poezii


. Interzicerea expoziției organizate de Societatea ...
2013-03-27 - COMUNICAT DE PRESÃ
Marius Marian Șolea

. Celebrarea identității aromânești
2012-12-08 -
Marius Marian Șolea

. Treia carti trâ armânj
2012-12-03 -
Marius Marian Șolea

. Armâne, fârâ tini yiu, crutsea va tsâ hibâ xe ...
2012-08-30 -
Marius Marian Șolea

..

Adutseri pi armâneashti:

nu ari texti.
 
  2011-10-13

[ tu ]

Cursu di Romanitati Balcanica
Cathi martsâ di la sâhatea 18.00 pânâ la 20.00, la Facultatea di Literi, profesorlu Nicolae Saramandu tsâni cursuri ligati di Romanitatea Balcanicâ, di armânj, limbâ, istorii etc., chiro di dauâsprâ stâmânj. Cându ...
di Sima Mirela
 


___
 

.
Celebrarea identității aromânești
Fundația "Societatea Academică Moscopolitană" și Proiectul Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne vă invită la o seară a celebrării identității aromânești. Sâmbătă, de la ora 17.30 la Centrul Național de ...
di Marius Marian Șolea

.
Armâñil'i. Isturii di vâr' chiro și di azâ
Proiect Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne vă invită duminică, 6 noiembrie 2011, la o zi aromânească la barul "La Copac", Pitar Moș nr. 23, începând cu orele 12.00. Cathi lucru armânescu ș-ari pârmithlu ...
di Marius Marian Șolea

. Carti
Yramustea sh Tuduradzlji, di Santa al Culaki al Todi CAPLU I DI IU S’TRAGU NUMA DI TUDURADZ SH SOIA A LOR
Istoriclu a Tuduradzlor Tuduradzlji eara nauă frats sh tuts băna Yramustea. Di atselji nauă frats nai ma marli di elji avea numa Todi. Aeshtsă nauă frats armasiră oarfănj di dolji părintsă, shi ma marli ficior ...
di Marius Marian Șolea

. Culturâ
Soia a Tuduradzlor dupu afendi Culaki al Todi caplu 3
Di strinipotslji a alushtor nauă frats a Tuduradzlor avem aestă soie: TASHA (parapaplu a meu), TEGA, MITA, YIORYI, sh ună SORA (tsi nu lj shtiu numa). TASHA ari fumealji: Coli, Toda sh Mara. Doi di elj, di Tuduradaz, ...
di Marius Marian Șolea


.Prota thesi: textŭ Evenimenti


nu ari texti

.

.Prota thesi: Articolŭ Culturâ

Soia a Tuduradzlor dupu afendi Culaki al Todi
caplu 3

Di strinipotslji a alushtor nauă frats a Tuduradzlor avem aestă soie: TASHA (parapaplu a meu), TEGA, MITA, YIORYI, sh ună SORA (tsi nu lj shtiu numa). TASHA ari fumealji: Coli, Toda sh Mara. Doi di elj, di Tuduradaz, nu avură fumelj, nu lă shtim numa, cum lă ...

.

.Prota thesi: textŭ Sutsatâ


nu ari texti

.

.Prota thesi: textŭ Presâ


nu ari texti


poezii poezii poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!