agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 
Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 1452 .Pirmith Bileaua easti tu sac
prozâ [ ]
di Iancu Ianachieschi-Vlahu – “Limba armâneascâ ti sculia primarâ”, 1997.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2012-03-21  |     | 
Unâ searâ cându ntunică ghini, un huryeat ș-trițea prit cali ti acasâ. Di-anumirea avea aspindzuratâ un sac gol.
Pi ningâ cali vidzu un mușat bâhce. Tu bâhce criștea un mari praș. Huryeatlu ș-dzâsi: „Ti ți s-neg gol acasâ? Tora easti noapti, nu ari cari s-mi veadâ. Va l-umplu saclu cu prași.”
Dzâsi ași ș-intră tu bâhce. Acâță s-tragâ di prași și s-âl’i arâdâpseascâ tu sac.
Tu ațea oarâ tricu nicuchirlu a bâhcelui. Âl vidzu huryeatlu cum âl’i zmuldzi di tu arâdâținâ prașl’i și lu ntribă:
- E, bre! Þi cafțâ ația?
Huryeatlu apândâsi:
- Ași mi-adusi vimtul!
- A ti ți ti țân’i di prași? ntribă nicuchirlu.
- S-nu mi l’ia iara vimtul! apândâsi huryeatlu.
Nicuchirlu a bâhcelui lu ntribă diznău:
- A ți țâ easti ațea tu sac?
Huryeatlu nu-avea iu, eara acâțat tu furlâchi ș-tu minciunâ ș-apândâsi jilos:
- E, tu sac easti bileaua.

.  |
 
shim Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). shim
shim
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!