agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Rom�nesti - Romanian Poetry

poezii


 


Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 1973 .Cilnicamea sh-picurarlj
poezii [ ]
di Nushi Tulliu (1872-1941) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2011-11-04  |     | 

La tutushtili di-ndzeanâ picurarlji tuts s-adunâ,
Di pri Elimbu âlj mutreashti nvirinatâ albâ lunâ.
Ma nu shtiu trâ cari lucru picurarlji s-adunarâ
La turushtili di-ndzeanâ, a lor celnits iu-lj cljimarâ!
Lumea dzâtsi că nâshi canda si zburârâ s-nu ânchiseascâ
Anlu-aestu cu cupiili ruga (plata) pân’ s-nu lâ pâlteascâ;
Că di dzatsi meshi di dzâli a vârnui nu ljau pâltitâ,
Nu-au tsâruhi tu cicioari shi tsipunea lâ-i tuchitâ.
Tsara-lj mâcâ pri tu muntsâ, nu-au nitsi pâni di sicarâ.
Cilnicame, cilnicame, pânâ sh-cânjlji va lâ moarâ!
Di-agiunatic sh-di slâbintsâ nitsi câtsalili nu featâ,
Că mârata armânami-agiumsi astâdz dispuljatâ.
Picurarlji?... Oh, lâitslji! Tu-an nâ oarâ yin acasâ,
Shi niveastili lâ plângu că fârinâ nu lâ-alasâ.
Plâng ficiorlji trâ bâbotâ, plângu corghilji shi s-dirinâ-
Tsi vrets, celnits, tu Hasandra picurarlji tra s-vâ yinâ?
Mash cârliglu cu tâmbarea easti ntreaga lor aveari;
Ia plâtits-lâ ruga toatâ, că tutiputa vâ cheari...
Ia plâtits-lâ ma curundu, că va-acatsâ muntsâlji neauâ
Sh-va s-vâ chearâ tuts birbetslji sh-nu va armânâ vârnâ njauâ!

.  |


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!