agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 

Sima Mirela[Armana]

 
  Armana

Câsâbălu iu bânedz: Voluntari
Ari limba di dadâ Ari limba di dadâ


Biografii Sima Mirela

Frândzâ personalâ web Sima Mirela


 
Adresa alushtui autorŭ easti : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
 Colectsiili activi a alushtui autor::

Naima nali texti alinati:

Poezii (33)
Presâ (1)
Prozâ (17)
Tuti (52)

Naima nali texti alinati:

Spuni-Ts Minduiarea:

Texti ânyrâpsiti tu bibliotecâ:

Frândza: 1

Picurarlu : di Mihali Nicolescu (1835-1865) dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia, 2001.
Poezii 2012-01-02 (1859 ascoasi tu miydani)

Vârcolaclu : di Mihali Nicolescu (1835-1865) dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia, 2001.
Poezii 2012-01-02 (2337 ascoasi tu miydani)

Gionli dit munti : di Mihali Nicolescu (1835-1865) dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia, 2001.
Poezii 2012-01-02 (1814 ascoasi tu miydani)

Cântarea ti Anlu Nău : di Nacu Goga (dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia 2001, inspirat di plugushorlu mucânescu)
Poezii 2011-12-31 (2431 ascoasi tu miydani)

Sclavlu : di Mihali Nicolescu (1835-1865) dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia, 2001.
Poezii 2011-12-31 (1923 ascoasi tu miydani)

Oarfânlu sh-scljinciul textŭ pripus di : di Nicolae Batzaria (1874-1952)
Poezii 2011-12-10 (5069 ascoasi tu miydani)

Dhyeată ti hilji-mea : di Matilda Caragiu Marioțeanu (1927 -2009)
Poezii 2011-12-01 (2267 ascoasi tu miydani)

Calea : di Zicu A. Araia (1877-1948) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-11-24 (1849 ascoasi tu miydani)

Cilnicamea sh-picurarlj : di Nushi Tulliu (1872-1941) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-11-04 (1694 ascoasi tu miydani)

A unui cântic di jali : di Nushi Tulliu (1872-1941) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-11-04 (2098 ascoasi tu miydani)

Nani-nani : di Nushi Tulliu (1872-1941) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-11-04 (1602 ascoasi tu miydani)

Nsus tu munti : di Nushi Tulliu (1872-1941) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-11-02 (1519 ascoasi tu miydani)

Lilicea a vrearil'ei : di Nushi Tulliu (1872-1941) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-10-23 (1534 ascoasi tu miydani)

La munti : di Constantin Belemace (1849-1932) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-10-19 (1559 ascoasi tu miydani)

Dorlu : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (1638 ascoasi tu miydani)

Pâreare di arău : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (2015 ascoasi tu miydani)

Călgăriță : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (2304 ascoasi tu miydani)

Trâ șe caftu eu tățeare : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (2304 ascoasi tu miydani)

Hoara : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (1489 ascoasi tu miydani)

Codrughionlu : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (1535 ascoasi tu miydani)

Aușlu cârvânaru : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (2315 ascoasi tu miydani)

Un cântic : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (1886 ascoasi tu miydani)

Picurarlu : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (1454 ascoasi tu miydani)

Dimândarea pârinteascâ : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (1933 ascoasi tu miydani)

Picurarlu câtrâ vruta a lui : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (1848 ascoasi tu miydani)

Cucotlu : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (1467 ascoasi tu miydani)

Muluviștea : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (2237 ascoasi tu miydani)

Loai cârliglu : di Nushi Tulliu
Poezii 2011-10-19 (1793 ascoasi tu miydani)

Noapti di veara : di Nushi Tulliu
Poezii 2011-10-19 (1424 ascoasi tu miydani)

Toamna tu-arniú : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-09-16 (1138 ascoasi tu miydani)

Cânticú di sârmânitsâ : di Zahu Panã
Poezii 2011-09-16 (1055 ascoasi tu miydani)

Câtrâ Armânj : di Tashcu Bongu-Iliescu (anvârliga di 1845-1908) dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia, 2001.
Poezii 2011-09-13 (1199 ascoasi tu miydani)

. . . :
Poezii 2011-09-07 (1001 ascoasi tu miydani)


Frândza: 1

Biografii Sima Mirela
poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!