agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Publitsitati Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Poezii Lucri tsi suntu mash ti membru Prozâ Scenariu Eseu Presâ Articolŭ Farâ

Poezii Românesti - Romanian Poetry

poezii


 

Sima Mirela[Armana]

 
  Armana

Câsâbălu iu bânedz: Voluntari
Ari limba di dadâ Ari limba di dadâ


Biografii Sima Mirela

Frândzâ personalâ web Sima Mirela


 
Adresa alushtui autorŭ easti : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
 Colectsiili activi a alushtui autor::

Naima nali texti alinati:

Poezii (33)
Presâ (1)
Prozâ (17)
Tuti (52)

Naima nali texti alinati:

Spuni-Ts Minduiarea:

Texti ânyrâpsiti tu bibliotecâ:

Frândza: 1

Picurarlu : di Mihali Nicolescu (1835-1865) dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia, 2001.
Poezii 2012-01-02 (881 ascoasi tu miydani)

Vârcolaclu : di Mihali Nicolescu (1835-1865) dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia, 2001.
Poezii 2012-01-02 (1046 ascoasi tu miydani)

Gionli dit munti : di Mihali Nicolescu (1835-1865) dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia, 2001.
Poezii 2012-01-02 (871 ascoasi tu miydani)

Cântarea ti Anlu Nău : di Nacu Goga (dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia 2001, inspirat di plugushorlu mucânescu)
Poezii 2011-12-31 (1012 ascoasi tu miydani)

Sclavlu : di Mihali Nicolescu (1835-1865) dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia, 2001.
Poezii 2011-12-31 (923 ascoasi tu miydani)

Oarfânlu sh-scljinciul textŭ pripus di : di Nicolae Batzaria (1874-1952)
Poezii 2011-12-10 (2943 ascoasi tu miydani)

Dhyeată ti hilji-mea : di Matilda Caragiu Marioțeanu (1927 -2009)
Poezii 2011-12-01 (966 ascoasi tu miydani)

Calea : di Zicu A. Araia (1877-1948) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-11-24 (906 ascoasi tu miydani)

Cilnicamea sh-picurarlj : di Nushi Tulliu (1872-1941) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-11-04 (815 ascoasi tu miydani)

A unui cântic di jali : di Nushi Tulliu (1872-1941) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-11-04 (829 ascoasi tu miydani)

Nani-nani : di Nushi Tulliu (1872-1941) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-11-04 (691 ascoasi tu miydani)

Nsus tu munti : di Nushi Tulliu (1872-1941) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-11-02 (621 ascoasi tu miydani)

Lilicea a vrearil'ei : di Nushi Tulliu (1872-1941) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-10-23 (655 ascoasi tu miydani)

La munti : di Constantin Belemace (1849-1932) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-10-19 (698 ascoasi tu miydani)

Dorlu : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (725 ascoasi tu miydani)

Pâreare di arău : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (744 ascoasi tu miydani)

Călgăriță : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (745 ascoasi tu miydani)

Trâ șe caftu eu tățeare : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (755 ascoasi tu miydani)

Hoara : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (630 ascoasi tu miydani)

Codrughionlu : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (662 ascoasi tu miydani)

Aușlu cârvânaru : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (747 ascoasi tu miydani)

Un cântic : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (718 ascoasi tu miydani)

Picurarlu : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (609 ascoasi tu miydani)

Dimândarea pârinteascâ : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (709 ascoasi tu miydani)

Picurarlu câtrâ vruta a lui : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (640 ascoasi tu miydani)

Cucotlu : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (589 ascoasi tu miydani)

Muluviștea : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (732 ascoasi tu miydani)

Loai cârliglu : di Nushi Tulliu
Poezii 2011-10-19 (703 ascoasi tu miydani)

Noapti di veara : di Nushi Tulliu
Poezii 2011-10-19 (563 ascoasi tu miydani)

Toamna tu-arniú : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-09-16 (489 ascoasi tu miydani)

Cânticú di sârmânitsâ : di Zahu Panã
Poezii 2011-09-16 (408 ascoasi tu miydani)

Câtrâ Armânj : di Tashcu Bongu-Iliescu (anvârliga di 1845-1908) dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia, 2001.
Poezii 2011-09-13 (505 ascoasi tu miydani)

. . . :
Poezii 2011-09-07 (342 ascoasi tu miydani)


Frândza: 1

Biografii Sima Mirela
poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!