agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Publitsitati Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Poezii Lucri tsi suntu mash ti membru Prozâ Scenariu Eseu Presâ Articolŭ Farâ

Poezii Românesti - Romanian Poetry

poezii


 

Sima Mirela[Armana]

 
  Armana

Câsâbălu iu bânedz: Voluntari
Ari limba di dadâ Ari limba di dadâ


Biografii Sima Mirela

Frândzâ personalâ web Sima Mirela


 
Adresa alushtui autorŭ easti : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
 Colectsiili activi a alushtui autor::

Naima nali texti alinati:

Poezii (33)
Presâ (1)
Prozâ (17)
Tuti (52)

Naima nali texti alinati:

Spuni-Ts Minduiarea:

Texti ânyrâpsiti tu bibliotecâ:

Frândza: 1

Picurarlu : di Mihali Nicolescu (1835-1865) dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia, 2001.
Poezii 2012-01-02 (844 ascoasi tu miydani)

Vârcolaclu : di Mihali Nicolescu (1835-1865) dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia, 2001.
Poezii 2012-01-02 (1007 ascoasi tu miydani)

Gionli dit munti : di Mihali Nicolescu (1835-1865) dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia, 2001.
Poezii 2012-01-02 (838 ascoasi tu miydani)

Cântarea ti Anlu Nău : di Nacu Goga (dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia 2001, inspirat di plugushorlu mucânescu)
Poezii 2011-12-31 (961 ascoasi tu miydani)

Sclavlu : di Mihali Nicolescu (1835-1865) dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia, 2001.
Poezii 2011-12-31 (889 ascoasi tu miydani)

Oarfânlu sh-scljinciul textŭ pripus di : di Nicolae Batzaria (1874-1952)
Poezii 2011-12-10 (2867 ascoasi tu miydani)

Dhyeată ti hilji-mea : di Matilda Caragiu Marioțeanu (1927 -2009)
Poezii 2011-12-01 (931 ascoasi tu miydani)

Calea : di Zicu A. Araia (1877-1948) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-11-24 (876 ascoasi tu miydani)

Cilnicamea sh-picurarlj : di Nushi Tulliu (1872-1941) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-11-04 (781 ascoasi tu miydani)

A unui cântic di jali : di Nushi Tulliu (1872-1941) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-11-04 (793 ascoasi tu miydani)

Nani-nani : di Nushi Tulliu (1872-1941) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-11-04 (669 ascoasi tu miydani)

Nsus tu munti : di Nushi Tulliu (1872-1941) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-11-02 (596 ascoasi tu miydani)

Lilicea a vrearil'ei : di Nushi Tulliu (1872-1941) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-10-23 (628 ascoasi tu miydani)

La munti : di Constantin Belemace (1849-1932) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)
Poezii 2011-10-19 (667 ascoasi tu miydani)

Dorlu : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (704 ascoasi tu miydani)

Pâreare di arău : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (709 ascoasi tu miydani)

Călgăriță : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (712 ascoasi tu miydani)

Trâ șe caftu eu tățeare : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (726 ascoasi tu miydani)

Hoara : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (603 ascoasi tu miydani)

Codrughionlu : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (639 ascoasi tu miydani)

Aușlu cârvânaru : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (715 ascoasi tu miydani)

Un cântic : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (689 ascoasi tu miydani)

Picurarlu : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (586 ascoasi tu miydani)

Dimândarea pârinteascâ : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (680 ascoasi tu miydani)

Picurarlu câtrâ vruta a lui : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (613 ascoasi tu miydani)

Cucotlu : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (571 ascoasi tu miydani)

Muluviștea : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-10-19 (704 ascoasi tu miydani)

Loai cârliglu : di Nushi Tulliu
Poezii 2011-10-19 (675 ascoasi tu miydani)

Noapti di veara : di Nushi Tulliu
Poezii 2011-10-19 (543 ascoasi tu miydani)

Toamna tu-arniú : di Constantin Belemace (1849-1932)
Poezii 2011-09-16 (479 ascoasi tu miydani)

Cânticú di sârmânitsâ : di Zahu Panã
Poezii 2011-09-16 (396 ascoasi tu miydani)

Câtrâ Armânj : di Tashcu Bongu-Iliescu (anvârliga di 1845-1908) dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia, 2001.
Poezii 2011-09-13 (488 ascoasi tu miydani)

. . . :
Poezii 2011-09-07 (326 ascoasi tu miydani)


Frândza: 1

Biografii Sima Mirela
poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!