agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Rom�nesti - Romanian Poetry

poezii


 


Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 2141 .Calea
poezii [ ]
di Zicu A. Araia (1877-1948) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2011-11-24  |     | 
Ascăpăm di iarna greauâ,
Sus tu munts nu-armasi neauâ;
Cresc lilici, tindilina,
Ies armânjilji Samarina.

Ncarcă casili pri cărvani;
Calji tuts imnâ rivani,
Un spri un, - ti ljia haraua,
Mor cu elji tutâ dunjeaua.

Cilnicadzjlji trag nâinti,
Shi-aflâ loc mushat, cum prindi,
Tra s-nu-lji aflâ vârnu arău
Pristi noaptea-al Dumnidzău.

Di pri calji dipun hârăili;
Ia, ca-ndreapsiră sh-purăvili.
Soarli-ascapită; si-aproachi,
Tutâ lumea-i tu cunachi.

Featili cu bucla-n mânâ
S-duc s-lja apâ la fândânâ;
S-duc bârbats shi s-duc ficiori
S-mulgă oili plicâtori.

Tuts durnjirâ. Easti noapti.
Mash un cloput di oi bati.
Poate domnu-su li-adunâ,
S-doarmâ tuti dipriunâ.

Cârvânarilji gresc dadoara.
Tra ncărcari vini oara.
Ncarcâ calji tuts ca ieri,
Gionjlji armânji fâră ghideri!

Elji tut fug nâ sâptâmânâ;
Gionj cu feati s-tsân di mânâ;
Calea tutâ imnâ sh-cântâ,
Canda-i Pashti, canda-i numtâ...

Cum di mira nu n-alasâ
S njeardzim tu loc-nâ acasâ,
Tra s-bânăm ca tuts armânjilji
S-murim sh-noi ca tuts pâpânjlji?


.  |


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!