agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Rom�nesti - Romanian Poetry

poezii


 


Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 1826 .La munti
poezii [ ]
di Constantin Belemace (1849-1932) (Un veac de poezie aromână - di H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2011-10-19  |     | Eara yinghits di Brumar
Când luăm unâ cali-mbar
Sheasi-sheapti inshi eram
Tuts la munti nâ dutseam...

Shi luăm calea oilor,
Oilor shi căprilor,
Câti un shi câti doi
Cu mul'irl'i dupâ noi.

Shi tricum vuloaga-n sus,
La câsheri trâsh ne-am dus
Tuts, cicior dupâ cicior,
Pânâ-n dzeanâ, la izvor...

Nu diparti di la noi
Videam turmili di oi,
Dipunati di la mas,
Cum pâshtea trifol'ilu gras...

Sus, pi creasta plaiului,
Ca tu meslu a Maiului
Piste dultsili vior
Tut arivinà dit nior...

Scîntil'iarâ muntsâl'i grei
Di mushatsl'i curcubei,
Tsi ca trâmbi di mirgen'i
Flamburarâ pân' pi dzen'i.

Nu eara un, ma doi shi trei
Chimerlii di curcubei -
Ne-alâncim ca-n paradhis
La videarea yiului yis...

Cu haraua tutulor,
Tricu dzuua atsea cu dor,
Ca un Pashti hârios
Shi luam dipunata-n ghios...

Iar tuts cându nâ turnam,
Di diparti noi avdzam
Ca tsiva dumnezeescu:
Un caval picurărescu...


.  |


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!