agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Poezii Lucri tsi suntu mash ti membru Prozâ Scenariu Eseu Presâ Articolŭ Farâ

Poezii Românesti - Romanian Poetry

poezii


 

Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 1054 .Carti di tru xeani
poezii [ ]
George Murnu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [steryiu ]

2011-11-06  |     | Ca di foc mãrdzeauã,
Langutã di-aroauã
Chicã di pri dzeani.
Tu nã carti noauã
Vã pitrec a voauã
Lãcrinj ditu xeani.
Calea nj-easti greauã.
Bana-nj cãlugreauã,
Ah cum nu-nj am peani
Vimtu di harauã,
Pirã di arivani
S-yin pãn' di Mureauã,
Veacljea a mea fuljauã,
Singura-nj limani,
Iu-i amea imani,
Vruta-nj ca nã steauã,
Bratsli ali mani
Shi sum pishtireauã
Mandrã avem shi stani,
Ma nã ndesmã arauã,
Casa-nã curbani,
Harvalã di neauã,
Mas ca di cãrvani,
Canda-i pustã hani,
Cantã cucuveauã
Cantinc di zãmani.

.  |


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!