agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 

Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 2107 .Icoana vislui murărescu
poezii [ ]
di George Perdichi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Ianula ]

2011-10-21  |     | Di-arauă, loclu-aruvinat,
Cad chicuti din ndzeană.
Prit patlu-a moarâl'ei culcat
Mi-acață-un dor di bană.

U-aveam vidzută dzua țea
Cum speală nsus l-avlachi.
Mi fripsi harișa ș-tr-ațea
Mi-arcă tu greau mirachi.

Cum stau așițe, agârșesc
Di dorm tu-anvâlitură...
Ș-tu greulu somnu murâresc
Un vis mușeat mi fură.

Taha mi-aflai tu clasă eu...
S-țâ creapă numa, vise,
Nu pot s-ti-aspun că-ñi vini greu
Ș-că inima-ñi si-ncl'ise!

Tu ună bancă eu șideam,
Tu altâ bancă, nâsă:
Aestu anghil țe-l videam
Dit țer avea dipusă.

Mutrita mea ñi-ascâpira
C-a munțâlor sturnari
Ș-tu cheptu gianlu ñi-trimbura
Ca puil'iu sicat di arcoari.

Și-ași pârjit di apreslu dor
Tr-ahtari anghil scumpu,
Eu, cât ira s-l'i dzâc un zbor,
Ca, suflitlu s-l'i-u-l umplu.

Ea, fâr s-mi-așteptu, mi mutri
Cu ocl'il'i: birigiți,
Piper - tu față aruși -
Și-ñi greaști apoi așiți:

"Poete, dă-ñi, ia dă-ñi ca s-vrei
Caetlu di latină".
Când avdu dulțiul grai a l'ei,
Ah, inima ñi-fu mplină!

Eu, vrea l'i-dâdeam ți ea ñi-câftă,
Vrea l'i-dam ș-nă puizie...
Ma, ea, tri oar dit loc s-mută...
Nu știu di țe itie!

Pâreri di-arău tuchi t-un zbor:
"Poetlu, oh poetlu!"
Atumțea eu plândzeam di dor
Că nu'l'i ded ni caetlu!

.  |


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!