agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 
Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 1033 .CUM S-FEAÞI ȘUMUROÑILU
prozâ [ ]
pirmith adunat di Pericle Papahagi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2011-10-06  |     | Un oarfăn, unăoară, ș-avea ună ayini multu bună, cu cari ș-hrănea fumeal’ia. Viținlu a lui, om multu avut, l-zilipsi tră aestă ayini și păn tu soni l’i-u lo cu zori. Măratlu di oarfăn s-dusi si s-plăngă la giudicător tră aestă nindriptati. Giudicătorlu atumtea cl’imă avutlu și-l’idzăsi:
– Căte loaș ayinia-a vitinlui?
– Ayiñia easti a mea, spusi avutlu.
– Ai martiri, că ayinia easti a ta? ntribă giudicătorlu.
– Singură ayinia mărtiriseaști că easti a mea, l’i-u turnă avutlu.
– Ai minti, l’i-dzăsi giudicătorlu, ayinia zburaști vărnăoară?
– Nu vă năiriț, doamne, aidi s-niardzim și va s-videț, că ayinia zburaști.
– Macă-i acși, atumțea, măni tu optu oara va s-niardzim deadun.
Pisti noapti avutlu lo hil’i-su, lu nviscu cu samuri, ca ficior di avut ți eara și s-dusi cu el la-ayiñi, feați aclo ună ñică lăgămi (șanțu, loc adunat), și-l bâgă ficiorlu și-l’i dzăsi:
– Măni tu oara optu, căndu noi va s-yinim aoati și va să ntribăm ayinia “a cui ești?” tini va s-dzăt ”escu-a avutlui”.
Cu aestă turli avutlu zăptisi ayinia ti l’i-avea ocl’iul.
Măratlu di oarfăn, nvirinat di nidriptatea aestă, blăstimă și dzăsi:
– Blăstimat s-hibă s-alagă sum loc eta tută și lunină s-nu veadă atel ti gri.
Si di-atumtea, ficiorlu-a-aistui avut s-feati șumuronj.

.  |
 
shim Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). shim
shim
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!