agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 
Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 1845 .Pirmith Mularea, luplu și vulpea
prozâ [ ]
di Iancu Ianachieschi-Vlahu – “Limba armâneascâ ti sculia primarâ”, 1997.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2012-03-21  |     | Unâ dzuâ cându vulpea imna pritu pâduri, u astâl’ie unâ mulari. Și, cum nu avea vidzutâ cânoarâ nâ mulari, s-aspâre multu și fudzi. Cum fudzea ea ași, na u-astâl’ie luplu. L’i spusi că vidzu unâ didip nauâ pravdâ ș-că nu știi cum s-cl’iamâ. Atumțea luplu dzâsi:
- S-neadzim deadun, s-videm!
- Ași s-dusirâ la mulari. Ea ș-a luplui âl’i si pârea ciudioasâ. Atumțea vulpea u ntribă mularea cum s-cl’iamâ. A mularea u mutrea vulpea, âl mutrea luplu și, cum s-aspârea s-nu-âl’i facâ țiva, apândâsi așiți:
- Nu n’i-u știu numa a mea di pri minti. Ma maca a sâ știi s-dghivâseșțâ (s-aledz), mutrea-l ndreptul cicior a meu di dinâpoi, pi nâs scrii.
- O, Dumnidzale, uhtă vulpea, io nu știu carti, ma voi sâ știu.
- Alasâ-mi, atumțea mini, dzâsi luplu. Io mi achicâsescu tu ațea.
Mularea âl’i lu timsi ndreptul cicior di dinâpoi, a guvojdzâli di pi petalâ undzea niheam pi yrami.
- Nu li ved ghini yramili, dzâsi luplu.
- Atumțea, yinu ma aproapea, apândâsi mularea, că yramili suntu multu n’iț.
Luplu vini ș-lu apruche caplu ta s-li veadâ ma ghini yramili pi cicior. A mularea lu-agudi cu ciciorlu ahât sânâtos ți el câdzu mortu mpadi.
Vulpea dinâoarâ fudzi, a pitu cali ș-dzâsi:
- Pânâ ș-nvițatlu nu easti duri mintimen.


.  |
 
shim Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). shim
shim
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!