agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 
Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 1674 .Pirmith Platâ dupâ cum easti lucurlu
prozâ [ ]
di Iancu Ianachieschi-Vlahu – “Limba armâneascâ ti sculia primarâ”, 1997.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2012-03-21  |     | 
Ș-eara un om multu mintimen. Aestu om avea trei huzmicheari. Unlu loa dauâ suti di groși tru-un an, alantu – ținți suti, a treilu – unâ n’il’ie. El’i s-âncâcea anamisa di nâși.
- Ti ți tini s-l’iai unâ n’il’ie di groși? Ș-tini eșțâ om, ș-mini escu om.
Ațel ți loa dauâ suti di groși ș-el dzâțea:
- Am io ti ți s-l’iau dauâ suti? Dirmi ș-io escu om ca voi.
Unâoarâ domnul l’i-avdzâ, ama țiva nu lâ dzâsi, ș-bâgă tu naieti ta sâ s-facâ un experimentu și ași s-lâ da tu șteari, s-achicâseascâ singuri cari câț pâradz fați.
Ashi, unâ searâ, iarna, el avea oaspiț. Atumțea, el âl’i dzâți ațilui huzmichear ți loa dauâ suti di groși:
- Adu un cuțur!
Atumțea huzmichearlu adusi un cuțur ș-lu dusi ndreptu la domn-su.
- Iu s-lu bag?
- Ghini, âl’i dzâsi domnul. Bagâ-l aclo ș-armân’i niheamâ aoați.
Deapoea âl’i dzâți alântui huzmichear ți loa ținți suti di groși.
- Aidi, âl’i dzâți, adu un cuțur!
El neadzi, aduți un cuțur și-l bagâ nanâparti. Ș-a lui âl’i dzâți sâ sta niheamâ.
Atumțea âl’i dzâți a treilui huzmichear ți loa unâ n’il’ie di groși s-aducâ un cuțur. El l’ia un cuțur, intrâ tu udălu iu șidea oaspițl’i, veadi că fitil’ili di țerli suntu tu bitisitâ, li tal’i pi ayun’ii și deapoea âl bagâ cuțurlu n foc iu âl’i eara loclu.
- E, lâ dzâți domnul, voi totna vâ ncâceaț cari cât l’ia ș-câțe unlu l’ia cama, a alantu ma puțân. Vidzut tora cari câț pâradz fați. Ninga unâ oarâ s-nu vâ avdu că vâ ncâceaț!
Ia ași, mintimenlu om lâ deadi s-ducheascâ cari câț pâradz fați.

.  |
 
shim Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). shim
shim
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!