agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 
Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 1826 .Pirmith Vulpea și țaplu
prozâ [ ]
di Iancu Ianachieschi-Vlahu – “Limba armâneascâ ti sculia primarâ”, 1997.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2012-03-21  |     | Fabulâ dupâ Esop
Iancu Ianachieschi-Vlahu – “Limba armâneascâ ti sculia primarâ”, 1997.

Vulpea câdzu tu apuț, a cum nu ștea cum s-iasâ, lipsea s-așteaptâ. Un țap cari murea di seati acâță s-u ntreabâ desi apa easti bunâ. Vulpea nu-i spusi ti zorea ți u-avea, ma acâță s-u alavdâ apa, s-dzâcâ că easti extraordinarâ, ș-ași lu-angână țaplu ta sâ s-dipunâ tu apuț. Nâs s-dipusi că murea di seati, a cându u-asteasi seatea acâțarâ deadun cu vulpea s-minduiascâ cum s-iasâ dit apuț. Vulpea dzâsi că mindui țâva multu ahârdzitâ ti-ascâpare a doilor.
- Þâni-ti cu cicioarli di dininti pi stizmâ ș-aproachi-li coarnili și dicara va mi alin io pisti a tali pâltări nsus, va ti trag deapoaea ș-tini, dzâsi vulpea.
Dupâ unâ lungâ cândâseari, țaplu s-cândâsi, nâsâ ansâri pi pâltărli a lui, câlcă pi coarni, inși dit apuț ș-acâță s-dipârteadzâ.
Cându țaplu u câtigursi ți nu-l țâni zborlu, nâsâ sâ șuțâ și-l’i dzâsi:
- Mușatlu a meu, s-aveai ahâtâ minti cât ai per pi barbâ nu-avea ni s-ti dipun’i tu apuț fârâ s-minduieșțâ cum va s-ieși.

.  |
 
shim Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). shim
shim
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!