agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 
Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 2129 .Pirmith - Armân’il’i și munțâl’i
prozâ [ ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2012-03-21  |     | 

Dupâ ți Dumnidzălu adră loclu tut, cu munțâ, cu văl’iuri, cu api, cu-amari, acl’imă la el milețli tuti ca sâ-și aleagâ cathi-unâ ți l’i-va inima.
Acâțarâ milețli și s-dusirâ tuti la Dumnidzălu tr’alidzearea a loclui.
Greclu câftă amarea.
- „A ta s-hibâ”, l’i dzâsi Dumnidzălu.
Și li’u deadi.
Vâryarlu câftă loc trâ agru.
- „Va lu-ai”, âl’i dzâsi ș-a lui.
Arbineslu vru sâ-l’i da arâchili tuti.
- „L’eali”, âl’i dzâsi. Și li deadi.
Dupâ ți mpârțâ loclu tut, tuț fudzirâ, iara Dumnidzălu s-trapsi tu amirâril’ia a lui.
Tu oara aestâ agiundzi un altu. Eara Armânlu.
- „Þi-amânași, ore Armâne?”, l’i-u ari Dumnidzălu.
- „Doamne Dumnidzale, io nu puteam s-yin cu mân’ili goali aoa, la Tini. Vrui s-ț-aduc un sugar friptu. Ghini ma, cupia di n’el’i si-avea dipârtatâ cu pâștearea a l’ei tu plaiurli di naparti, ași că, pânâ si-u-agiungu, pânâ s-lu frig, oara tricu. Ia trâ ți amânai. Ași că, fă ghini ș-l’iartâ-mi”.
Dumnidzălu ștea trâ cari lucru amână Armânlu. Cu tuti aesti, l’i-dzâsi:
- „Tuti buni ș-l’irtat s-hii di mini. Ghini ma, loclu lu npârțâi tut la lumea ți vini”.
- „Doamne, io nu știu ți npârțâși, cuum npârțâși, ți și-a cui deadiși. Dicât, vai adari cum vai adari și a n’ia si-n’i dai munțâl’i”.
- „Cum? Tamam munțâl’i aleapsiși? Nu vedz s-cafțâ ș-tini un loc bun, cum câftarâ lumea tutâ?”
- „Dă-n’i, Dumnidzale, munțâl’i, că tu munțâ ari câdzutâ tut ți Tini feațiși cama bun: pâșuni trâ oi și-apâ-arați trâ noi și-aproapea totna dol’i-nâ noi”.
- „A tăl’i s-hibâ”, âl’i dzâsi Dumnidzălu, „și totna ’n sus, ca pri munti, s-ti ved”.


Pirmith adunat di Tache Papahagi tu 1927 tu Munțâl’i a Pindului.

.  |
 
shim Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). shim
shim
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!