agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 
Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 2469 .Pirmith Di cum fați omlu, aflâ
prozâ [ ]
di Iancu Ianachieschi-Vlahu – “Limba armâneascâ ti sculia primarâ”, 1997.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2012-03-21  |     | 

Trei furi acâțarâ un embur / pârmâteftu cari avea mulțâ pitaci (pâră di bâcâri) cu el și dicara âl’i li loarâ, ș-l’i mpârțârâ anamisa di el’i. Ma cara nu-avea mâcatâ dauâ dzâli țiva, âl’i lo mari foami, și canâ nu vrea s-ducâ n pâzari s-acumpârâ ti mâcari. Ași arcarâ șcurtița cari sâ s-ducâ. Și cara câdzu pi cama n’iclu, troarâ ș-lo calea.
Ași cum imna, âl’i cadi n cap aestâ minduiari: “Glarlu di mini, tini ai maș a treia parti di ți lom. Nu eara ma ghini s-avea ș-alanti dauâ părțâ?”
Cu aestâ minduiari, l’ia di arucâ fârmac tu ghelâ.
Pânâ eara aestu n pâzari, ș-alanțâ doi n pâduri și zbura s-ul vatâmâ soțlu cându va s-toarnâ și ș-u mpartâ partea a lui anamisa di el’i.
Cându vini aestu cu ghelili nfârmâcati, lu apitrusirâ alanțâ doi, și cara lu murirâ, aștirnarâ masa și șidzurâ s-mâcâ pi arâhati. Ma dupu giumitati di sâhati s-dusirâ și el’i tru lumea alantâ.

Dupâ Mihail Boiagi.

.  |
 
shim Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). shim
shim
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!