agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 

Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 2205 .Dhyeată ti hilji-mea
poezii [ ]
di Matilda Caragiu Marioțeanu (1927 -2009)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2011-12-01  |     | 

Hiljea-nji, vruta-nji
Tsi nu ti featsishi ni Yramusti
ni Samarina
ni Hrupishti
ni Perivoli

Tsi nu biush ni apă adusă cu ghiumili
di la Doltsă
di la fântâna alu Bucuvală
ditu trăpiclu ali Veryini

Tsi nu shtii tsi va-s dzâcă
ni njelu di Argos
ni pită tu sinii, cu circhelu coaptă,
ni dzamă di pâni,
di dadă armână adrată
ni bucuvală dultsi
sh nitsi cashu cu umtu

Tsi nu ai bâshată mână di omu aushu
di papu
di mumi tinjisiti
cu mânjili hrisusiti

Tsi nu shidzushi ascumtâ, s-ts aducă isusitlu
Tsi nu-ti adrashi-nveastă fără si-lu shtii bărbatlu

Tsi ni că shtii tsi easti ocljiulu cându algheashti
di-ahâtă ashtiptari
sh di ahâtă vreari...

Hiljea nji, birbicusha nji,
zbuldzlu ameu di neauă
ocljiu di mărdzeauă
peru di aruseauă
truplu di-aluneauă
boatsi di pirdhyeauă

Tsâni-nj, tsâni mâna-nj...


.  |


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!