agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 

Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 2115 .Vârcolaclu
poezii [ ]
di Mihali Nicolescu (1835-1865) dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia, 2001.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2012-01-02  |     | -"Feată, feată, nu tsâ-alagâ,
Că ici tsiva io nu tsâ fac.
Tini vedz că soarli s-bagâ;
S-nu ti acatsâ vâr vârcolac.

Stăi, ashteaptâ s-yin sh-mini;
Că nu nâ veadi vârnu om
Când' him doilji-i cama ghini,
Cara s-vrei, di brats s-nâ lom".

Dzâsi feata: "Giuri, bre gione,
Că nu vrei ta s-mi cârteshtsâ?
Că sh-cu zboarâ, pân di soari,
Buni vrei ta s-mi zburăshtsâ?"

-"Nu hii ayrâ" dzâsi - "ascultâ;
Dă-nj-u-ayonjea mâna-a ta.
Tsi vrei zboarâ, lafi multâ?
Mini voi ta s-eshtsâ a mea.

Giur pi crutsi vreari mari,
Giur s-ti ljeau ti-nveasta-a mea.
Dă-nj nâ singurâ bâsheari
Cu dultsea-ts guritsâ-a ta."

-"Fudz, mi-alasâ", feata strigâ;
"Nu dzâtseati: tsiva nu-a tsâ fac?
"Budza-a ta va ta s-mi frigâ;
Fudz, eshtsâ singur vârcolac!"

.  |


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!