Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/dynamic/-agonia.v3-2/www/templates/default/box_interactive_story.php on line 11

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/dynamic/-agonia.v3-2/www/templates/default/box_interactive_story.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/dynamic/-agonia.v3-2/www/templates/default/box_interactive_story.php on line 13

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/dynamic/-agonia.v3-2/www/templates/default/box_interactive_story.php on line 14

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/dynamic/-agonia.v3-2/www/templates/default/box_interactive_story.php on line 33

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/dynamic/-agonia.v3-2/www/templates/default/box_interactive_story.php on line 33
Workshop literarŭ di poezii sh-prozâ, poezii armâneshtsâ, literaturâ sh-culturâ
agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Poezii Lucri tsi suntu mash ti membru Prozâ Scenariu Eseu Presâ Articolŭ Farâ

Poezii Românesti - Romanian Poetry

poezii


. Atseali dit soni logări

Victor Țarină

Morar Nucu

aagunyanbara

Laurențiu Nelu Rădoi

Cătălin Al DOAMNEI

Patrick Brown

Ioan Grigoraș

Jimmy, Green

rnolivarrawilbu

Victor Țarină

tudorache eugen

tudorache eugen

Irina Lazar

giulia mara

rnolivarrawilbu

.

. Dictsionarŭ di uidiseri/rimi

Tsi s-uidiseashti cu

Acatsâ tu isapi mash:
2 yrami
3 yrami
4 yrami
:


.Texti adrati interactiv

Trâ-nyrâpsearea a textilor di pi aestâ frândzâ, membrilji a site-ului lja parti pi-aradâ.


   Autorŭ:


Adavgâ la aestu textŭ

.

.Naima năi texti tu ti-adrari:

Aesti texti furâ luyursiti slabi di un editorŭ. Tuts membrilji a site-ului suntu câidisits s-aibâ minduiti constructivi la aesti texti, ta sâ-lj-agiutâ autorlji s-adarâ lucru ma bun di-aoa sh-nclo.

nu ari texti


.Ânyrâpsea-ti ta s-aprochi hâbări

Email   


Web agonia.net
poezie.ro proza.ro

.
..

.Ti-Adrari:
Naima năi spuni-ts minduiarea
.


 Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri).
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!